Address:

Industrivej 9 – DK-3540 Lynge

Phone:

+45 47 17 18 55

Email:

Opening Hours:

Mon-Thu 8:30 - 16:30 & Fri 8:30 - 16:00

Privatlivspolitik (19.05.2020) Kemitura

Privatlivspolitik (19.05.2020) Kemitura
19. maj 2020

Privatlivspolitik

 

1.     Dataansvar

Hos Kemitura bestræber vi os altid på at beskytte dine og andres personoplysninger bedst muligt. Det gør vi, fordi vi gerne vil værne om den grundlæggende rettighed til privatlivets fred.

Her i vores privatlivspolitik, kan du finde information om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

Kemitura er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

KEMITURA A/S
CVR. 67132610
Industrivej 9
3540 Lynge
Mail: kemitura@kemitura.com
Telefon: +45 47 17 18 55

Denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitik”) giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage, i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Privatlivspolitikken gælder for behandling af personoplysninger, der indsamles om dig, forud for, under eller efter køb af produkt eller besøg på hjemmeside. Indsamling af personoplysninger kan ske via hjemmesiden http://www.kemitura.com/, via samarbejdspartnere, i forbindelse med køb på webshop, fra offentlige myndigheder, offentlige registre samt direkte fra dig.

2. Formål, typer af personoplysninger og retsgrundlag

Til hvilke formål dine personoplysninger behandles, hvilke typer af personoplysninger der behandles og hvad retsgrundlaget er for behandlingen, vil afhænge af den enkelte behandling. I nedenstående skema fremgår de mulige formål, typer af personoplysninger og retsgrundlag, som anvendes.

 Til hvilke formål anvendes personoplysningerne?Hvilke typer af personoplysninger?Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?
Når du handler i webshoppenFor at levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med digAdministrere dine rettigheder til at returnere og reklamererAlmindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailBetalingsoplysninger    Behandlingen af de nævnte almindelige personoplysninger: Sker i forbindelse med indgåelse af en aftale (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).Som følge af vores legitime interesse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).  
Når du besøger hjemmesidenFor at optimere din brugeroplevelseFor at generere statistikFor at markedsføre vores produkter For at imødekomme dine forespørgsler.      Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail  Behandlingen af de nævnte almindelige personoplysninger kan ske: som følge af vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevant i vores markedsføring som muligt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

3. Modtagere

Dine personoplysninger overlades til samarbejdspartnere, der leverer ydelser til Kemitura på dets vegne. Det drejer det sig om følgende kategorier af databehandlere:

  • Leverandører af IT-ydelser og IT-systemer.
  • Koncernforbudne selskaber (Kemitura Bro & Tunnel A/S)

Dine personoplysninger bliver i videst muligt omfang kun overladt eller videregivet til databehandlere eller datasansvarlige inden for EU/EØS og dermed underlagt databeskyttelsesforordningen. I de tilfælde hvor en overførsel sker til en databehandler uden for EU/EØS, vil dette kun ske i fald de nødvendige garantier er til stede.

4. Sletning

Vi har fastlagt interne slettefrister for behandlingen af personoplysninger. 

Oplysninger der indsamles i forbindelse med dine køb, vil som udgangsblive bliver slettet inden for 2 år og 6 måneder efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid i henhold til øvrig lovgivning f.eks. Bogføringsloven, Hvidvaskloven mv.

5. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav. Vi forsøger på bedst mulig vis at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

6. Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder. Du kan gøre brug af følgende rettigheder.

  • Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger.
  • Du kan gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.
  • Du har du ret til berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at anmode om begrænsning af dine personoplysninger.
  • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger, samt anmode om transmission af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).


7. Cookies

For oplysning om, hvilke cookies der anvendes på http://www.kemitura.com, hvad de anvendes til, hvornår de slettes og hvordan du kan blokere dem, henvises der til cookiepolitikken som findes her: http://www.kemitura.com/cookiepolitik.

Du kan slette og opdatere dine cookieindstillinger i din browser under fanen indstillinger, afhængig af hvilken browser du anvender.

8. Klage over behandling af personoplysninger

Ønsker du at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: kemitura@kemitura.com

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

9. Ændringer af Privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne Privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik vil være tilgængelig på http://www.kemitura.com/. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.