Address:

Industrivej 9 – DK-3540 Lynge

Phone:

+45 47 17 18 55

Email:

Opening Hours:

Mon-Thu 8:30 - 16:30 & Fri 8:30 - 16:00

Salgs og levering

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KEMITURA-GRUPPEN

GYLDIGHED

Salgs-og leveringsbestemmelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er aftalt skriftligt.

PRIS

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv dansk moms. Køber er forpligtet til, indtil leveringen, at acceptere ændringer i prisen, som følge af dokumenterede forøgede omkostninger af told, skat, afgifter, m.v.
Kemitura’s listepriser kan ændres uden forudgående varsel.

LEVERING

Levering sker altid ab lager.

FORSENDELSE

Forsendelse sker almindeligvis med Danske Fragtmænd for købers risiko. Almindeligvis sendes franko, hvorefter fragtudlægget debiteres på den efterfølgende faktura.

EMBALLAGE

Emballering sker i henhold til danske lovgivning.

PRODUKTINFORMATION

Sælger er ikke ansvarlige for, at varerne er anvendelige til købers formål, medmindre en skriftlig garanti har meddelt køber dette.

BETALING

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som rettidig betalingsdag. Ved senere betaling beregnes en rente af den til enhver tid værende restgæld på p.t. 1,75 % pr. påbegyndt måned.

REKLAMATION

Reklamation skal ske skriftligt og skal være Kemitura i hænde senest seks arbejdsdage efter varemodtagelsen.

RETURNERING

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og i så fald kun for købers regning og med fradrag af 15%. Specielt hjemskaffede varer tages ikke retur.

PRODUKTANSVAR

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

AFVIGELSER

fra ovenstående er kun gældende, når det skriftligt er aftalt.